Оператор на компютър

 

  УЧЕБЕН ПЛАН ЗА  ПРОФЕСИЯТА" ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР "

МОДУЛИ

Общ брой

Теория

Практика

А.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

240

115

125

I.

ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

30

25

5

1.

Икономика

20

15

5

2.

Право

10

10

 

ІІ.

ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

80

45

35

1.

Чужд език по професията

50

25

25

2.

Бизнес комуникации и работа с документи

30

20

10

ІІІ.

СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

130

45

85

1.

Работа с компютър във фирмата

90

45

45

4.

Производствена практика

40

-

40

Б.

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

60

30

30

1.

Фирмена култура

10

5

5

2.

Езикова култура

30

15

15

3.

Компютърни презентации

20

10

10

 

Общ брой часове

300

145

155