Курс по счетоводство

 

  УЧЕБЕН ПЛАН ЗА  ПРОФЕСИЯТА"СЧЕТОВОДИТЕЛ"

МОДУЛИ

Общ бр.

часове

 

Теория

 

Практика

А.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

900

430

470

I.

ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

155

90

65

1.

Микроикономика и макроикономика

35

35

 

2.

Право

20

15

5

3.

Обща теория на счетоводната отчетност

60

30

30

4.

Бизнес комуникации

40

10

30

II.

ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

350

155

195

1.

Чужд език по професията

80

20

60

2.

Икономика на предприятието

60

30

30

3.

Счетоводство на предприятието

80

40

40

4.

Статистика

40

20

20

5.

Маркетинг

40

20

20

6.

Финанси

50

25

25

III.

СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

395

185

210

1.

Търговско счетоводство

50

25

25

2.

Банково счетоводство

40

20

20

3.

Бюджетно счетоводство

40

20

20

4.

Застрахователно и осигурително счетоводство

50

30

20

5.

Финансов и данъчен контрол

35

20

15

6.

Външнотърговски сделки

30

20

10

7.

Компютърна обработка на финансово-счетоводна информация

50

25

25

8.

Счетоводни стандарти

50

25

25

9.

Производствена практика

50

 

50

Б.

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

60

30

30

1.

Фирмена култура

30

15

15

2.

Езикова култура

30

15

15

 

Общ брой часове

960

460

500