Курс по графичен дизайн

 

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА  ПРОФЕСИЯТА “КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК”

МОДУЛИ

Брой часове

Общо

Теория

Практика

А.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

930

455

475

I.

ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

50

50

-

      1.

Здравословни и безопасни условия на труд

5

5

 

      2.

Икономика

10

10

 

     3.

Трудово-правно законодателство

10

10

 

     4.

Бизнес комуникации и мотивация

15

15

 

     5.

Предприемачество

10

10

 

II.

ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

250

135

115

1.

Английски език

70

45

25

3.

Компютърни технологии

180

90

90

III.

СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

630

270

360

1.

Основи на компютърната графика

50

22

28

2.

Геометрични преобразувания

50

26

24

3.

Диалогови графични системи

30

12

18

4.

 Графичен дизайн в рекламата

50

20

30

5.

 CorelDraw

100

50

50

6.

Photoshop

100

40

60

7.

AutoCAD

90

40

50

8.

Flash

60

30

30

9.

Illustrator

60

30

30

10.

Производствена практика

40

 

40

Б.

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

60

30

30

1.

Езикова култура

60

30

30

 

Общо

990

485

505

 

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА  ПРОФЕСИЯТА ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР

МОДУЛИ

Брой часове

Общо

Теория

Практика

А.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

930

455

475

I.

ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

50

50

-

      1.

Здравословни и безопасни условия на труд

5

5

 

      2.

Икономика

10

10

 

     3.

Трудово-правно законодателство

10

10

 

     4.

Бизнес комуникации и мотивация

15

15

 

     5.

Предприемачество

10

10

 

II.

ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

250

135

115

1.

Английски език

70

45

25

3.

Компютърни технологии

180

90

90

III.

СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

630

270

360

1.

Основи на компютърната графика

50

22

28

2.

Геометрични преобразувания

50

26

24

4.

 Графичен дизайн в рекламата

50

20

30

3.

 Графичен дизайн с Corel Draw

110

51

59

5.

Графичен дизайн с Photoshop

120

55

65

6.

Предпечатна подготовка  In Desing.

120

60

60

7.

WEB дизайн с Flash

70

30

40

8.

Illustrator

20

6

14

9.

Производствена практика

40

 

40

Б.

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

60

30

30

1.

Езикова култура

60

30

30

 

Общо

990

485

505