Професионално обучение

               ЦПО "ОБРАЗОВАНИЕ +" предлага професионално обучение и квалификация по следните професии:

Графичен дизайн – трета степен на професионална квалификация
Рекламна графика – трета степен на професионална квалификация
Компютърна графика-трета степен на професионална квалификация
Интериорен дизайн – трета степен на професионална квалификация
Озеленяване – втора степен на професионална квалификация

Данъчно и митническо обслужване-втора степен на професионална квалификация
Малък и среден бизнес-втора степен на професионална квалификация
Икономика и мениджмънт-трета степен на професионална квалификация
Оперативно счетоводство-трета степен на професионална квалификация
Текстообработване-първа степен на професионална квалификация

Учебният процес е организиран в модулни програми с балансирано отношение между теория и практика.
Учебния план за всяка от професиите можете да видите
тук >>

Хорариум при обучение в група:
По рамкова програма"Е": 960 часа /за част от професията-600 часа/
По рамкова програма"Б": 660 часа /за част от професията-300 часа/
По рамкова програма"А": 300 часа /за част от професията-200 часа
/

Индивидуалната програма се изготвя съобразно изискванията на нашите клиенти.
Индивидуалната подготовка може да стартира веднага при желание от страна на клиента.

Информация за започващи групови обучения може да получите в офиса на „ОБРАЗОВАНИЕ+".
 
Обучението по теория се провежда в учебните зали на ОБРАЗОВАНИЕ+, а практиката-в базите на фирми с предмет на дейност, съответстващ на професията.

ЛицензияЛИЦЕНЗИЯ № 201112941

При успешно завършване на квалификационен курс според вида обучение, курсистите получават документи с национална и европейска валидност: Свидетелство за придобита степен на квалификация; Удостоверение за обучение по част от професията.