Предстоящи курсове

 

Курс

Начало

Такса

Срок за плащане

Математика за 7. клас

13.09.2017

600 лв

13.09.2017

БЕЛ за 7. клас

13.10.2017

600.лв

13.10.2017

Английски език –първо и второ ниво

4.09.2017

300 лв.

13.09.2017

Немски език –първо и второ ниво

4.09.2017

300 лв.

13.09.2017