Курсове за кандидат-студенти

ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА И КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ВЪВ ВУЗ

„ОБРАЗОВАНИЕ +” предлага професионално ориентиране и подготовка за изпити на ученици от 11 и 12 клас. Обучението е съобразено с критериите на изпитния формат в съответното висше учебно заведение;  включва: преподаване на учебното съдържание; перманентен контрол-устни, писмени, тестови проверки  и периодични пробни изпити след завършен цикъл; мотивация за учене  и организация на труда.

- Целогодишна програма -120 учебни часа- включва подготовка по конкурсните теми, тренинг на различните формати на изпити и матури и текущи  пробни изпити.
- Кратък интензивен курс – 20 учебни часа- интензивен тренинг на изпитния формат-най-важната, завършваща част от обучението.  
- Разширен интензивен курс – 50 учебни часа /за ученици, които не са ползвали други програми/
- Индивидуалната програма се изготвя съобразно изискванията на нашите клиенти.

Обучението се провежда в малки групи и индивидуално.
Хорариумът при работа в група е регламентиран, като може да бъде модифициран при желание от страна на всички участници.
Индивидуалните програми изцяло са съобразени с желанията и изискванията на нашите клиенти.
Информация за започващи групови обучения може да получите в офиса на „ОБРАЗОВАНИЕ+”.
Индивидуалното обучение стартира по всяко време.

За целите на обучението центърът работи с фирмени учебни материали, компилация от водещи  системи:учебници, сборници, помагала. Съобразно научните  дисциплини материалите  включват:

- История – теми, план-конспекти, тестове, издадени от различните ВУЗ;  хронологични таблици, извори и историография.

    

- География – теми, актуализирани с новите статистически данни, план – конспекти, тестове, издадени от ВУЗ; таблици, диаграми.

geografia2   

- Литература: актуални литературни анализи, интерпретативни текстове, план-конспекти, литературни тестове, издадени от ВУЗ.

    

- Езикова култура: синтезирана теория по лингвистика, тестове по езикознание и езикова култура.

    

- Математика: материалите включват теоретическа и практическа част с универсални задачи и тестове по конкурсните теми, за кандидат – студенти- пакет от тестове и задачи към различните ВУЗ..

- Химия: разработени теоретични въпроси по програмите на отделните ВУЗ ; тестове, типове логически задачи с примерни решения.

- Биология: в подготовката по биология се използват учебниците, указани в конкурсните програми на различните ВУЗ, поради изискването за строго придържане към тях, като при разработка на темите преподавателят дава указания за тяхната комбинация; Кандидат-студентите се снабдяват с тях според нуждите си. Центърът работи с тестове и задачи към конкретните теми, схеми и таблици.

- Чужди езици: в тренинга на основните компоненти:превод, диктовка, преразказ, есе, тест, се използват разнообразни учебници и помагала /учебници, речници, граматики,специализирани текстове,тестове- според изискванията на съответните учебни заведения. Кандидат-студентите се снабдяват с тях според нуждите си./ Центърът предлага допълнителни тренировъчни материали.