Фирмено обучение

За Вас и Вашия екип „ОБРАЗОВАНИЕ +” предлага фирмено обучение, съобразено с Вашите желания и изисквания, с нивото на Вашите познания; професионалната специфика на фирмата Ви; целта и сроковете за обучение. Курсът може да бъде само един от изброените стандартни модули, комбинация от няколко, а така също и  специално разработен за Вас – по  специализиран учебен план и целеви учебни тренинги за всеки от Вашите сътрудници.

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Общ курс за достигане на ниво  (английски, немски, френски, италиански, испански, португалски, руски).

БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ
- Бизнес курс с елементи на маркетинг;
- Делова кореспонденция;
- Водене на преговори, събрания и презентации на английски език;

ПРОФИЛИРАН АНГЛИЙСКИ  
- Английски в сферата на търговията;
- Английски за туристическия бранш;
- Английски за медици;
- Технически английски

Учебните системи може да разгледате на страниците за чуждоезиково обучение

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

СТАНДАРТЕН СОФТУЕР
- Работа в графична среда  Windows
- Програмни продукти от пакета MS Office:
 - Текстообработка с Word
 - Електронни таблици Excel
 - Работа с Интернет
 - Създаване на презентации и анимации с PowerPoint

 

СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР
- Предпечатна подготовка на публикации с InDesign
- Обработка на векторна графика с CorelDraw
- Обработка на растерни изображения с Photoshop
- Графичен дизайн с Illustrator
- Web-анимации с Flash

       ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  – на страницата за професионално обучение може да разгледате списъка с професии и да прецените с  какво можем да Ви бъдем полезни. Провеждането на занятията е изцяло съобразено с Вашето свободно време и с исканата от Вас интензивност.