Португалски език

Обучението се провежда в малки групи и индивидуално.
Хорариумът при работа в група е регламентиран, като може да бъде модифициран при желание от страна на всички участници.
Индивидуалните програми изцяло са съобразени с желанията и изискванията на нашите клиенти.
Информация за започващи групови обучения може да получите в офиса на „ОБРАЗОВАНИЕ+”.
Индивидуалното обучение стартира по всяко време.

  След всеки успешно издържан изпит към съответното ниво „ОБРАЗОВАНИЕ+” издава сертификат

Португалският език е вторият най-разпространен романски език след испанския. Говори се в Португалия, Бразилия, Ангола, Мозамбик, Кабо Верде, Сао Томе и Принсипе, Гвинея-Бисау и Източен Тимор. Над 223 млн. души говорят португалски език, в това число носители на езика в страни, в които той не е официален. Език с много история и музика – езикът на португалското фадо и бразилската боса нова, португалският има и специфична фонетика, която му придава близко до българския звучене.

Portugues sem fronteiras 1 / A1 – A2

Portugues sem fronteiras 2 / B1 – B2

Portugues sem fronteiras 3 / C1

Системата PORTUGUES SEM FRONTEIRAS е на издателство LIDEL. Системата е съвременна и комуникативна, развиваща бързо говорните умения. Адаптирана е изцяло към общоевропейските езикови изисквания за изучаване на чужди езици. Със силна практическа насоченост, системата представя лексиката и граматиката на езика на базата на ситуативни текстове от реалния живот. Упражненията са разнообразни, интересни и премерени за постигане на оптимални резултати в усвояването и затвърждаването на нови знания. Подходяща за обучение на младежи и възрастни. Състои се от три учебника. Всяко от нивата включва по 20 урока, като на всеки пети урок се прави преговор.

Хорариум: 100 часа