Френски език

Обучението се провежда в малки групи и индивидуално.
Хорариумът при работа в група е регламентиран, като може да бъде модифициран при желание от страна на всички участници.
Индивидуалните програми изцяло са съобразени с желанията и изискванията на нашите клиенти.
Информация за започващи групови обучения може да получите в офиса на „ОБРАЗОВАНИЕ+”.
Индивидуалното обучение стартира по всяко време.

След всеки успешно издържан изпит към съответното ниво „ОБРАЗОВАНИЕ+” издава сертификат.

 

Учебната система Campus е предназначена за изучаване на френски език в три основни нива, които покриват нивата от А1 до В2 според Европейската рамка. Системата е подходяща за обучение на младежи и възрастни и дава възможност за овладяване на основните комуникативни компетенции още от ниво начинаещи. Различните методи на обучение, застъпени в системата, водят до оптимално придобиване на основни умения за комуникация. Интерактивността  спомага за по-добро усвояване на езика на разговорно ниво,  упражненията – за автоматизиране и запаметяване на основния речников състав, граматични времена и спрежения, характерни за езика.

Хорариум: 110 часа