Испански език

Обучението се провежда в малки групи и индивидуално.
Хорариумът при работа в група е регламентиран, като може да бъде модифициран при желание от страна на всички участници.
Индивидуалните програми изцяло са съобразени с желанията и изискванията на нашите клиенти.
Информация за започващи групови обучения може да получите в офиса на „ОБРАЗОВАНИЕ+”.
Индивидуалното обучение стартира по всяко време.

След всеки успешно издържан изпит към съответното ниво „ОБРАЗОВАНИЕ +”издава сертификат.

Nuevo VEN е една от най-бързо утвърдилите се системи за изучаване на испански език, разработена съобразно учебния план на института „Сервантес”. При съставянето й са изпълнени всички изисквания на Европейската езикова рамка. Системата е с разговорна насоченост – съвременна и иновативна,  акцентира на ежедневната употреба на модерния испански. Практична и насочена към бързото усвояване на езика – лексиката и граматиката са базирани на актуалните потребности при общуване в испаноговорeщия свят.
Хорариум: 110 часа