Английски език

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЗА ВЪЗРАСТНИ

Обучението се провежда в малки групи и индивидуално.
Хорариумът при работа в група е регламентиран, като може да бъде модифициран при желание от страна на всички участници.
Индивидуалните програми изцяло са съобразени с желанията и изискванията на нашите клиенти.
Информация за започващи групови обучения може да получите в офиса на „ОБРАЗОВАНИЕ+”.
Индивидуално обучение стартира по всяко време.

След всеки успешно издържан изпит към съответното ниво „ОБРАЗОВАНИЕ +”издава сертификат.

ОБЩ АНГЛИЙСКИ

Обучението се провежда по системата New Headway (The Third Edition), водещата система на Oxford University Press, разделена на 5 нива:  Elementary А1,  Pre-Intermediate А2, Intermediate В1,  Upper-Intermediate В2,  Advanced С1. Най- продаваният продукт с доказана формула, предлагаща на обучаващите се функционален английски език, който да използват в различни житейски сфери, комуникативни ситуации и социална среда.

Хорариум: 110 часа

     

БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ

Учебна системата със силно комуникативно съдържание, покриващо бизнес езика, който се използва във всички нива от йерархията в една организация. Изучаване на реални бизнес ситуации – автентична практика, подкрепена от експертни съвети от Cranfield University of Management
Курсистите трябва да имат поне ниво intermediate (B1) на владеене на английски език.
Хорариум: 100  часа

    

ПРОФИЛИРАН АНГЛИЙСКИ

Най-новата система на обучение на Oxford University Press, с помощта на която курсистите имат възможност да проговорят специализиран  английски за нуждите на своята кариера в сферата на търговията, туризма, медицината и техниката. Системата English for Careers е специално разработена програма за хора, ориентирани към изграждане на кариера, които искат да придобият допълнителни познания относно специфичния език, информацията и уменията, от които се нуждаят, за да се реализират в предпочетената от тях професия.

Курсистите трябва да имат поне ниво intermediate (B1) на владеене на английски език.
Хорариум: 100  часа

Английски за медицински сестриМедицински английскиАнглийски за сферата на туризмаТехнически английскиТърговски английски   

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЗА ДЕЦА И ТИНЕЙДЖЪРИ

Английски език за най-малките. Parachutes e разработен за деца от 5 до 7 годишна възраст. Курсът включва упражнения за слушане, говорене, както и за развиване на асоциативни умения. Забавна и занимателна система с песни  и стихчета, придружаващи всеки  урок. Това е една сигурна и стабилна основа на езика, подготовка за по-нататъшно сериозно езиково обучение.

 

 

Системата по английски език за деца между 7 и 10- годишна възраст Happy Trails е специално разработена система, която съдържа снимки от National Geographic. Учебното съдържание и снимките помагат на децата да изучават света и да се забавляват, докато учат. Happy Trails се състои от две нива и осигурява голям речников запас чрез много практически упражнения.

Хорариум: 80  часа

 

Система, разработена в четири нива за деца от 9 до 14 години. Както и  Happy Trails,  World Wonders предлага богати познания за света чрез уникалните фотографии на National Geographic. Нивата съдържат  тематични уроци – всеки от тях се състои от въвеждаща част, която служи за преговор на всичко научено до момента, и три модула, които осигуряват на учениците достатъчно упражнения и практика на новата лексика и граматика.

Хорариум: 80  часа

 

New Matrix e нова и подобрена система, която подготвя учениците в горните класове за матурата по английски език. Следва принципите на предишното издание, като обръща по-особено внимание на подготовката за матура  чрез фокусиране върху упражненията от изпита.

Хорариум: 80  часа.

След всеки успешно издържан изпит към съответното ниво „ОБРАЗОВАНИЕ+” издава сертификат.