Немски език

   КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ ЗА ВЪЗРАСТНИ

   Обучението се провежда в малки групи и индивидуално.
   Хорариумът при работа в група е регламентиран, като може да бъде модифициран при желание от страна на всички участници.
   Индивидуалните програми изцяло са съобразени с желанията и изискванията на нашите клиенти.
   Информация за започващи групови обучения може да получите в офиса на „ОБРАЗОВАНИЕ+”.
   Индивидуалното обучение стартира по всяко време.

   След всеки успешно издържан изпит към съответното ниво „ОБРАЗОВАНИЕ+” издава сертификат.

Schritte international е учебна система за начинаещи без предварителни знания по езика. Ориентирана е към постигане на езиковите и комуникативни цели, посочени в Общата европейска езикова рамка за нивата A1, A2 и B1 и подготвя за изпитите Start Deutsch 1 и Start Deutsch 2, както и  за Zertifikat Deutsch. Schritte international  тренира умения за слушане, говорене, четене и писане – систематично и напълно автентично – с теми и ситуации от ежедневието.

Хорариум: 110 часа

   

 

Учебна система: Planetза младежи на възраст от 11 до 15 години без предварителна подготовка по немски език.
Учебната система се води в три части до нива А1, А2 и В1 на Общата eвропейска  езикова рамка и подготвя за изпитите Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2 и Zertifikat Deutsch  Jugendliche. Planet е комуникативен учебник, който гарантира усвояване на автентичен,  свойствен за  младежите език. Съдържа тематично разработени текстове върху интересни за тийнейджърите теми.

Хорариум: 100 часа
  

НЕМСКИ ЗА ДЕЦА

Учебна система: Tamtam/Tamburin 1 е предназначена за деца на възраст 7-10 години.
Учебната система се състои от встъпително помагало Tamtam за първи контакт на децата с немската азбука и немския език и учебник Tamburin. С помощта на помагалото децата усвояват игрово първи изречения и прости структури. Чрез  интерактивно учене постепенно навлизат в  комуникация, развивайки умения за  слушане, говорене, четене и писане.

Хорариум: 80 часа
 

   
   След всеки успешно издържан изпит към съответното ниво „ОБРАЗОВАНИЕ+” издава сертификат.