Компютърно обучение

       ОБУЧЕНИЕ  ПО ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

       Компютърно обучениеОбучението се провежда в малки групи и индивидуално.
       Хорариумът при работа в група е регламентиран, като може да бъде модифициран при желание от страна на всички участници.
       Индивидуалните програми изцяло са съобразени с желанията и изискванията на нашите клиенти.
       Информация за започващи групови обучения може да получите в офиса на „ОБРАЗОВАНИЕ+”.
       Индивидуалното обучение стартира по всяко време.

       След всеки успешно издържан изпит към съответното ниво „ОБРАЗОВАНИЕ +” издава сертификат.

1. Базова компютърна грамотност за начинаещи

Компютърно обучениеЦелта на обучението е да запознае  курсистите с основни познания за работа с компютри, периферни устройства и компоненти:

- софтуер, операционна система Windows, графичен потребителски интерфейс;
- стартиране на програми , дискови устройства и файлова система;
- работа с Windows Explorer,
- принципи при съхранение на информация;
- защита на информацията, антивирусни програми,
- периферни устройства, класификация, начин на работа.
- програмни продукти от пакета MS Office

Хорариум-50 часа

2. Обучение за работа със стандартен софтуер

Курсистите получават теоретични знания и практически умения за работа в графична среда  Windows и програмните продукти от пакета MS Office:

- Текстообработка с Word
 - Електронни таблици Excel
 - Работа с Интернет
 - Управление и обработка на бази данни с Access
 - Създаване на презентации и анимации с PowerPoint

Обучението се предлага във варианти според нивото на курсистите: обучение за начинаещи; за напреднали; обучение по конкретен модул

       Хорариум-60 часа

3. Обучение за работа със специализиран софтуер

За всички, които имат потребност от по-специфични умения при работата с компютър, „ОБРАЗОВАНИЕ+” предлага следните модули:

- Предпечатна подготовка InDesign
- Обработка на векторна графика с CorelDraw
- Обработка на растерни изображения с Photoshop
- Графичен дизайн с Illustrator
- Web анимации с Flash
- Двуизмерно и триизмерно моделиране с AutoCAD

Хорариум-100 часа